Nebuď prase

Prostě nebuď prase je velmi volný překlad anglického „Leave No Trace“. Což je filozofie, která je komunikována na všech dlouhých přechodech, a na Stezku Českem patří taky. Je jen na nás, zda se nám podaří uchovat cestu v takovém stavu, aby byla stejně pěkná i pro ostatní, kteří půjdou za námi. V Čechách vznikla iniciativa #nejsemprase, která se snaží o to samé, tj. uchovat přírodu v tom samém stavu, v jakém jsme ji navštívili, nebo třeba i lepším. Od listopadu 2020 jsme se stali hrdým partnerem této iniciativy a doufáme, že společnými silami budeme mít větší záběr. Jejich Desatero uvádíme na této stránce hned pod „Leave No Trace“ principy.

Obecně se uvádí sedm následujících bodů:

  1. Plánuj dopředu a buď připraven
  2. Choď a spi na místech, kde to je povoleno
  3. Nenechávej po sobě odpadky
  4. Zanech přírodu tak, jak jsi našel, nic neodnášej
  5. Dělej oheň jen tam, kde můžeš a snaž se minimalizovat stopy po něm
  6. Respektuj zvěř kolem sebe
  7. Respektuj ostatní
Přesunout se na začátek